STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Aktiviteter

Se våra aktuella aktiviteter.
Klicka här för att gå till arkivet

STÖDGRUPPSVERKSAMHET I STROKE-RIKSFÖRBUNDET 2018

2018-04-06

IVO

2018-03-30

IVO arrangerade den 15 mars ett webbinarium om den politiska styrningen och hur den
påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får.
webbinarium

Återkoppling remissvar Nationella Riktlinjer

Slutversion av Nationella Riktlinjer

Pressmeddelande från Socialdepartementet

2018-03-17

Regeringen vill modernisera stöden till personer med funktionsnedsättning.

Läs

Ny lag

2018-03-16

Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 15 maj 2018!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 28 maj 2018.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Socialdepartementet har utrett en obligatorisk funktion som rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till behövliga lag- och förordningsändringar. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

PROVA PÅ BOULE

2018-02-12

Under våren kan våra medlemmar prova på att spela boule i Östersunds
Boulehall som ligger i gamla LT huset på Rådhusgatan, klot finns att låna
under provtillfället. Anmälan gör man till Kenth Staaf på tfn
070 646 71 60 eller kenth_staaf@hotmail.com

Vi är en förening som tillhör Stroke Riksförbundet

STROKE Länsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation vars målsättning är:

  • att strokedrabbade och deras närstående skall få ett värdigt liv efter stroke
  • att sprida och öka kunskapen om stroke och dess konsekvenser
  • att skapa gemenskap och stödja dem som fått stroke, deras anhöriga och närstående
  • att påverka lokala politiker och beslutsfattare till att tillgodose behovet av en bra strokesjukvård samt effektiv rehabilitering och eftervård/reaktivering
  • att stödja och stimulera lokalföreningens verksamhet
  • att bilda nya lokalföreningar

STROKE Länsföreningen Jämtland/Härjedalen bildades 2004 och har ca 200 medlemmar från hela Jämtland/Härjedalen.

Du som medlem har säkert många tankar, funderingar och önskemål om vad vi skall kunna göra tillsammans i Strokeföreningen. LÅT OSS FÅ VETA! Vad är du intresserad av? Vad vill du att vi skall arrangera? Kom med förslag! Vi letar också efter er medlemmar som känner att ni vill engagera er på något sätt och hjälpa till på det sätt som passar er.  Hör av dig till:

Jan Christer Johansson  070-554 77 23 eller ordforande@strokez.se
Bo Sundström 070 – 696 74 07 eller bo.sundström2@telia.com