STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Aktiviteter

Se våra aktuella aktiviteter.
Klicka här för att gå till arkivet

Utskick för våren 2019

2018-12-17

Hej på er

Här kommer vårens aktiviteter!

Samtidigt vill vi önska er alla

God Jul och Gott Nytt år
från Styrelsen

Kaffekoppen

2018-09-03

Observera ny plats !
Hej på er ! På fredag 7/9 klockan 14.00 startar vi upp kaffekoppen för hösten.
Jag kommer att vara på plats i god tid och fixa.
Vore kul om ni kunde komma.  Boulehallen som ligger i före detta LT:s tryckeri.
Ingång från gården på ovansidan. Finns möjlighet att prova på boule.
Kaffekoppen är första fredagen varje månad i boulehallen/Kenth.

Körkortsfrågan och möjligheten att åter köra bilen efter stroke!

2018-08-13

Körkortsfrågan och möjligheten att åter köra bilen efter stroke är en ytterst levande frågeställning inom förbundets medlemmar och andra som haft stroke.

 

En säker bedömningsgrund är viktig ur rättssäkerhetsperspektiv då möjligheten att köra har stor påverkan för den enskilde men det måste var på ett säkert sätt.  Själv har jag varit förbundets representant i tidigare projektet, som VTI ledde, om att ta fram simulatortest med tillhörande kognitiva tester. Jag har också medverkat  i Nationellt Program Råd Stroke att ta fram ett nationellt kunskapsunderlag om körkort och vapen efter stroke. Simulatortestet är  kostsamt för den enskilde. Nu har Transportstyrelsen tillfälligt stoppat detta test för att utvärdera med anledning av att så många klarade testerna. Att få möjlighet att träna och testa före ett simulatortest är så klart meningsfullt. Många blir exempelvis åksjuka i simulator. Det finns många oklarheter om att testa och bedöma kördugligheten samt om det överhuvudtaget går att träna för att kompensera för ett synfältsbortfall. Här kan detta projekt leda till klargörande. Intressant med sammansättningen av projektets samarbetspartner. STROKE-Riksförbundet är positiva.

LÄS MER

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten.

2018-08-13

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå.
Myndigheten ska  tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan
för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Från: Socialdepartementet [mailto:A822489567@distribution.cision.com]
Skickat: den 13 juli 2018 08:00
Till: Strokekontakt <info@strokeforbundet.se>
Ämne: Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

 

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Myndigheten ska  tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

 

– Som patient ska du kunna känna dig trygg och säker när du vårdas i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört en rad insatser för att stärka patientsäkerheten och det är ett arbete som vi nu växlar upp ytterligare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Varje år får cirka 110 000 patienter vårdskador av varierande allvarlighetsgrad. 50 000 patienter drabbas av en vårdskada som medför förlängd sjukhusvistelse. De vanligaste skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, trycksår och fallskador och merparten av dessa skador bedöms vara undvikbara.

Socialstyrelsen får med anledning av detta i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan på patientsäkerhetsområdet och att stödja insatser och implementeringen i hälso- och sjukvården. Syftet med handlingsplanen ska vara att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Planen ska kunna användas av landsting, regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

 

LÄS MER

Om körkort efter stroke ur Läkartidningen.

2018-08-13

Intressant att läsa i läkartidningen om körkortsfrågan och stroke.
Körkort

Vi är en förening som tillhör Stroke Riksförbundet

STROKE Länsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation vars målsättning är:

  • att strokedrabbade och deras närstående skall få ett värdigt liv efter stroke
  • att sprida och öka kunskapen om stroke och dess konsekvenser
  • att skapa gemenskap och stödja dem som fått stroke, deras anhöriga och närstående
  • att påverka lokala politiker och beslutsfattare till att tillgodose behovet av en bra strokesjukvård samt effektiv rehabilitering och eftervård/reaktivering
  • att stödja och stimulera lokalföreningens verksamhet
  • att bilda nya lokalföreningar

STROKE Länsföreningen Jämtland/Härjedalen bildades 2004 och har ca 200 medlemmar från hela Jämtland/Härjedalen.

Du som medlem har säkert många tankar, funderingar och önskemål om vad vi skall kunna göra tillsammans i Strokeföreningen. LÅT OSS FÅ VETA! Vad är du intresserad av? Vad vill du att vi skall arrangera? Kom med förslag! Vi letar också efter er medlemmar som känner att ni vill engagera er på något sätt och hjälpa till på det sätt som passar er.  Hör av dig till:

Jan Christer Johansson  070-554 77 23 eller ordforande@strokez.se
Bo Sundström 070 – 696 74 07 eller bo.sundström2@telia.com