STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Arkivet

Utskick för våren 2019

2018-12-17

Hej på er

Här kommer vårens aktiviteter!

Samtidigt vill vi önska er alla

God Jul och Gott Nytt år
från Styrelsen

Funderingar inför styrelsemötet 1 oktober 2018

2018-09-19

Har ni frågor eller funderingar så hör av till:
Jan Christer Johansson 070-554 77 23
och Bo Sundström 070 – 696 74 07
eller skicka era funderingar i formuläret under läs mer.

LÄS MER

Soppkväll

2018-09-24

Soppkvällen blir den 2/10 kl 18,00 på Restaurang Frösö Strand och då
serveras det Kycklingsoppa med vitlöksbröd, måltidsdryck, kaffe med
kaka. pris 80 kr/ person kontant.
Mobila stroketeamet och Strokeavdelningen kommer dit och informerar
Anmälan till Märet Johansson 070 623 70 24 eller Jan Christer Johansson
070 554 77 23 senast den 24/9. Anmälan under knappen läs mer

LÄS MER

Kaffekoppen

2018-09-03

Observera ny plats !
Hej på er ! På fredag 7/9 klockan 14.00 startar vi upp kaffekoppen för hösten.
Jag kommer att vara på plats i god tid och fixa.
Vore kul om ni kunde komma.  Boulehallen som ligger i före detta LT:s tryckeri.
Ingång från gården på ovansidan. Finns möjlighet att prova på boule.
Kaffekoppen är första fredagen varje månad i boulehallen/Kenth.

Anmälan till vattengympan, start vecka 35, onsdagen 29/8-2018

2017-01-25

VATTENGYMPA
Badet startar vecka 35 ,onsdagar med början 29 augusti kl 14.30 på Remonthagen. Maximerat till 12 st deltagare.
Det kostar 720 kr per termin. Anmälan till:
Kenth Staaf tfn. 070 646 71 60 eller e-mail kent_staaf@hotmail.com eller under läs mer knappen.

Vattengympa 720Kr. 12 gånger.

LÄS MER

Anmälan till ”YOGA”, start vecka 36, tisdagen 4/9 2018

2018-01-09

Medicinsk yoga ger med andning, yogaövningar,vila och meditation mätbara
effekter på fysiologiska, psykologiska och emotionella plan. Andnings- och
rörelseövningar utgår hela tiden från din egen förmåga. Du kan göra
övningarna sittande på matta, på pall, på eller i rullstol.
Så länge du kan andas kan du utöva yoga.
Start: vecka 36 den 4/9, tisdag,  kl15.00.
Lokal: YogaShala.
Kostnad: 720 kr per termin.

Intresserad? Anmäl dig till Greta Toreskog Beckman på tfn.
070 697 69 55 eller e-mail greta@jamtland.nu eller under läs mer knappen.

Yoga 720Kr. 12 gånger.

LÄS MER

Funktionsrätt Sverige

2018-08-26

Hej!

Idag har vi publicerat en partianalys på vår hemsida. Den togs också upp av TV4 Nyhetsmorgons politiska expert Marcus Oscarsson i morgonsändningen. För att få ytterligare spridning har vi skickat ut ett pressmeddelande.

Sprid gärna så mycket ni bara kan för att öka fokus på funktionsrätt de sista tre veckorna av valrörelsen!

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk

Partianalysen på vår hemsida

Inslaget TV4 Nyhetsmorgon

Bästa hälsningar
Monica Klasén McGrath
Kommunikations- och pressansvarig
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
08-546 404 62
www.funktionsratt.se

Inbjudan till Fiske & Orientering

2018-08-26

Hejsan!Mitt namn är Kjell Johansson och jag är, tillsammans med Östersunds Orienteringsklubb, lokalt ansvarig för Projekt Prova friluftsliv Östersund där alla som vill ges möjlighet att prova på Fiske och/eller Orientering som en fritidssysselsättning.

Oavsett ålder, kön, handikapp, sexuell läggning eller etniskt ursprung är man välkommen att komma på de kvällar som anges på bifogade informationsblad.
Utrustning finns att låna på plats för alla som vill och allt är gratis.

Vi som är ansvariga för projektet skulle uppskatta om du/ni skulle vilja sprida denna information till era medlemmar så att så många som möjligt får möjlighet att komma.

Är det något ni undrar över kring detta projekt är ni varmt välkomna att höra av er på någon av de kontaktuppgifter som finns på informationsbladet.
Återkoppla gärna till mig om ni vill och kan göra detta eller inte så att vi vet.

Inbjudan

 

Med vänlig hälsning
Kjell Johansson
Jämtlands Unga Sportfiskare

LÄS MER

Dialog kring rehabilitering, stöd och samordning efter förvärvad hjärnskada,

2018-08-26

Ni är alla hjärtligt välkomna till informationsmöte i Östersund,
måndagen den 24:e september.

För mer info var vänlig se bifogad inbjudan. Evenemanget är kostnadsfritt.Vi ser gärna att ni hjälper oss att sprida inbjudan så att vi når ut till så många som möjligt!

Inbjudan

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Boestad
Förbundssekreterare/Kanslichef
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Tel växel 08-447 45 30 (må-to kl 10.00 – 13.00)
www.hjarnkraft.se

LÄS MER

RGRM föreläsning med Ole Moe 30/8.

2018-08-23

Den 30 augusti blir det en kostnadsfri föreläsning om RGRM, Ronnie Gardiner Rhythm and Music.
Presentation av RGRM

Inbjudan till RGRM

Anmälan

En metod där man arbetar med rytm, musik och rörelse enligt ett genomarbetat schema.
RGRM-metoden har främst introducerats för strokedrabbade personer men har efter hand kommit att intressera personal som arbetar inom andra områden, demenssjukdomar, olika neoropsykiatriska tillstånd, Parkinsson, smärtpatienter, personer med funktionsnedsättning eller förebyggande friskvård.

Varm välkomna med er anmälan och sprid gärna denna inbjudan om föreläsningen med Ole Moe, samt cirkeln för deltagare som startar i oktober med Peter Mellgren.

LÄS MER

Körkortsfrågan och möjligheten att åter köra bilen efter stroke!

2018-08-13

Körkortsfrågan och möjligheten att åter köra bilen efter stroke är en ytterst levande frågeställning inom förbundets medlemmar och andra som haft stroke.

 

En säker bedömningsgrund är viktig ur rättssäkerhetsperspektiv då möjligheten att köra har stor påverkan för den enskilde men det måste var på ett säkert sätt.  Själv har jag varit förbundets representant i tidigare projektet, som VTI ledde, om att ta fram simulatortest med tillhörande kognitiva tester. Jag har också medverkat  i Nationellt Program Råd Stroke att ta fram ett nationellt kunskapsunderlag om körkort och vapen efter stroke. Simulatortestet är  kostsamt för den enskilde. Nu har Transportstyrelsen tillfälligt stoppat detta test för att utvärdera med anledning av att så många klarade testerna. Att få möjlighet att träna och testa före ett simulatortest är så klart meningsfullt. Många blir exempelvis åksjuka i simulator. Det finns många oklarheter om att testa och bedöma kördugligheten samt om det överhuvudtaget går att träna för att kompensera för ett synfältsbortfall. Här kan detta projekt leda till klargörande. Intressant med sammansättningen av projektets samarbetspartner. STROKE-Riksförbundet är positiva.

LÄS MER

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten.

2018-08-13

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå.
Myndigheten ska  tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan
för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Från: Socialdepartementet [mailto:A822489567@distribution.cision.com]
Skickat: den 13 juli 2018 08:00
Till: Strokekontakt <info@strokeforbundet.se>
Ämne: Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

 

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Myndigheten ska  tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

 

– Som patient ska du kunna känna dig trygg och säker när du vårdas i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört en rad insatser för att stärka patientsäkerheten och det är ett arbete som vi nu växlar upp ytterligare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Varje år får cirka 110 000 patienter vårdskador av varierande allvarlighetsgrad. 50 000 patienter drabbas av en vårdskada som medför förlängd sjukhusvistelse. De vanligaste skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, trycksår och fallskador och merparten av dessa skador bedöms vara undvikbara.

Socialstyrelsen får med anledning av detta i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan på patientsäkerhetsområdet och att stödja insatser och implementeringen i hälso- och sjukvården. Syftet med handlingsplanen ska vara att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Planen ska kunna användas av landsting, regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

 

LÄS MER

Om körkort efter stroke ur Läkartidningen.

2018-08-13

Intressant att läsa i läkartidningen om körkortsfrågan och stroke.
Körkort

Aktiviter

2018-07-06

Följande aktiviteter är planerade under
Hösten 2018. Aktiviteter

Regeringen ser över bilstödet till personer med funktionsnedsättning

2018-07-05

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att se hur lagstiftningen om bilstöd till personer med funktionsnedsättning fungerar och hur stödet kan förbättras. Trafikverket och Försäkringskassan får också i uppdrag att se över handläggningen av stödet.

Bilstödet är ett bidrag för personer med funktionsnedsättning som behöver köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov, på grund av svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel.

Den nya bilstödslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Syftet var bland annat att förbättra stödet till dem med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil och bättre gynna dem med mest omfattande anpassningsbehov.

– Bilstödet är viktigt för att främja delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. När vi förändrade bilstödet var syftet att det skulle bli bättre och att personer med låga inkomster skulle få mer stöd, säger Lena Hallengren.

– Nu har vi fått tydliga signaler från brukarrörelsen om att det inte fungerar som vi tänkt och tvärtom har det blivit dyrare för många att skaffa bil. Jag är inte nöjd med det och därför ser vi över det, säger Lena Hallengren.

Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga inkomster, dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol, eller liknande hjälpmedel, samt för dem som har behov av särskild utrustning för att kunna använda bilen, exempelvis särskild teknik.

Försäkringskassan ska även lämna förslag på åtgärder om det behövs för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd.
Regeringen har också beslutat att inkludera automatisk öppning och stängning av skjutdörr i anordningar som berättigar bilstöd.

– Man kommer även fortsättningsvis få bidrag för automatisk växellåda och fjärrmanövrerad kupévärmare. Jag nämner just dessa då jag vet att det finns en oro kring att det inte skulle ingå i bilstödet men det behövs om man har en funktionsnedsättning och bilstöd, säger Lena Hallengren.

Försäkringskassan ska redovisas uppdraget till regeringen den första oktober 2018.

Regeringen har också gett Försäkringskassan och Trafikverket ett uppdrag att analysera vilka konsekvenser bilstödet fått för respektive myndighets administration. Detta ska rapporteras till regeringen 15 januari 2019.

LÄS MER

Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

2018-07-05

2018-06-15

Transportstyrelsen ska nu utvärdera simulatormetoden för personer med synfältsnedsättningar. Detta sedan det visat sig att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

Vi vet inte vad det beror på att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat simulatortestet. Om metoden behöver utvecklas eller om det kan vara andra orsaker, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Simulatortestet har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, på Transportstyrelsens uppdrag. Så länge utvärderingen pågår kommer det inte vara möjligt att testa sin körförmåga i simulatorn.

– Jag förstår att många kommer att bli besvikna. Men det kostar närmare 20 000 kronor att göra ett simulatortest och vi tycker inte det är rätt att låta enskilda betala för en körning innan vi vet utfallet av utvärderingen, säger Björn Renberg

Hittills i år har Transportstyrelsen fått cirka 200 ansökningar om medicinska undantag. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller glaukom.

Gäller nya ansökningar om undantag

Simulatormetoden har gjort det möjligt för personer med synfältsnedsättning att testa körförmågan och ansöka om medicinskt undantag för att få köra personbil, behörighet B. Drygt hundra personer som gjort simulatortestet har blivit beviljade undantag från de medicinska kraven. De berörs inte av utvärderingen.

– Vi anser fortfarande att det behövs ett körprov för personer med synfältsdefekter. Vi har ju nu inlett en översyn av våra föreskrifter som rör syn för att se vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bland annat synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten påverkas negativt, säger Björn Renberg.

Utvärderingen beräknas vara klar innan årsskiftet.

LÄS MER

Funktionsrätt Sverige

2018-06-05

Funktionsrätt Sverige träffar  Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Lena Hallensten när regeringen samlar mandatperiodens sista funktionshinderdelegation.

”Vi har stora förväntningar att få tydliga svar på de frågor vi ställt till statsråden, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. Det är det sista mötet under den här regeringens mandatperiod och vi ser fortfarande allvarliga luckor i regeringens politik som ligger på de här statsrådens bord.”

Länk till pressmeddelandet

På Kultur- och Tillgänglighetsdagen i Strömsund 5/5

2018-05-25
Kultur- och Tillgänglighetsdagen i Strömsund 5/5 deltog vi tillsammans med många andra patientföreningar.
Många passerade vårt utställningsbord. Inne i hembygdsgården bjöds det på mat från flera olika länder.
Läns strokeföreningen representerades av Jan Christer Johansson och Märet Johansson.
  

Nationella Strokedagen ​8 Maj

2018-05-25
På Nationella Strokedagen var vi på sjukhuset. Sjuksköterskor från Strokeavdelningen tog blodtrycket på många personer som besökte oss. Flera ur styrelsen var med på dagen.

 

Funktionsrätt Sverige

2018-05-25

Funktionsrätt Sverige är ett samarbete för 41 funktionsrättsförbund
som tillsammans representerar närmare 400 000 människor.

Kommittémotion med anledning av
prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till
personer med funktionsnedsättning.

Remissvar

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

2018-07-06

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet senast 31 oktober 2018.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver Funktionsrätt Sverige inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein

08-546 404 34

Remiss

Pressmeddelande från Socialdepartementet

2018-03-17

Regeringen vill modernisera stöden till personer med funktionsnedsättning.

Läs

Ny lag

2018-03-16

Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 15 maj 2018!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 28 maj 2018.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Socialdepartementet har utrett en obligatorisk funktion som rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till behövliga lag- och förordningsändringar. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Välkommen till en helg med MUSIKTERAPI OCH MEDIYOGA

2018-02-12

Välkommen till en dag med
MUSIKTERAPI OCH MEDIYOGA
Afasiföreningen bjuder in personer som har stroke, afasi eller annan förvärvad hjärnskada, till en kurs med RGRM-musikterapi och MediYoga Datum 13 april, kl 11-16

mer

Lokal strokedag den 6/1

2018-02-05

Stroke länsförening och Stroke avdelning 208 hade en informationsdag
på Östersunds Sjukhus den 6/1 kl 10.00- 1400.
Jan och Märet och personal från Strokeavdelning informerade om stroke och tog blodtryck på löpande band.

Seniormässan 2018

2018-01-25

Seniormässan  26-27/1-18 på OSD

Länsföreningen var där och pratade om Stroke och föreningen.


Jan C Johansson och Thord Sahlin


I
ngrid Högdin gissade rätt på vår tävling om hur många havrekuddar som fanns i glasburken.
Det var 455 st.
Hon vann en lunch på Tages konditori på Frösön.

Seniormässan

PROVA PÅ BOULE

2018-02-12

Under våren kan våra medlemmar prova på att spela boule i Östersunds
Boulehall som ligger i gamla LT huset på Rådhusgatan, klot finns att låna
under provtillfället. Anmälan gör man till Kenth Staaf på tfn
070 646 71 60 eller kenth_staaf@hotmail.com

SKIDÅKNING

2018-02-12

Alla i föreningen som vill träna längdskidåkning kan ringa Thomas Johansson
på tfn 076 817 06 18 eller chevyrods57@gmail.com och få info om
upplägget av träningen.

Infoblad 1-18

2018-01-31

Hej och god fortsättning på 2018. På förbundskansliet är det fullt upp, precis som det brukar den här tiden på året! Här kommer årets första infoblad. I detta tar jag upp:
 Medlemsstatistik
 Strokedagen 8 maj 2018, Informationsbrev 2
 Efterlyser årsmöteshandlingar
 ”Livet efter stroke” ersätts av ”Stroke och livet efter”

LÄS MER

Aktiviteter våren 2018

2017-12-18

Börja nya året med att aktivera er, ut och träffa folk.

Följande aktiviteter är planerade under våren – 18.

Anmälan under läs mer knappen

LÄS MER

Östra Jämtlands Strokeförening inbjuder till Mellandagssupé 30 December

2017-12-16

Infoblad 6

2017-12-11

Hej! Här kommer ännu ett infoblad. I detta tar vi upp:
 Tryckfelsnisse i ”Livet efter stroke”.
 Julöppettider på kansliet
 Strokedagen 8 maj 2018, Informationsbrev 1
 Strokedagsinformation
 Snart dags för årsmöte!
 AU och styrelsemöte i november
 Nya riktlinjer för föreningsstöd
 Nytt informationsmaterial, Stroke och sen

LÄS MER

Vi välkomnar #metoo

2017-11-29

Funktionsrätt Sverige välkomnar #metoo-kampanjen och dess sprängkraft som inneburit att tystnaden kring mäns övergrepp mot kvinnor brutits.

Vi hoppas att alla de vittnesmål som kommit fram innebär att vi får se ett slut på en kultur där män på olika arenor i samhället oemotsagda kunnat ta sig rätten att närma sig kvinnor på ett kränkande eller våldsamt sätt.

Vår ordförande Lars Ohly har också figurerat i sammanhanget. Han har polisanmälts av en kvinna, men polisanmälan har lagts ned. Lars Ohly berättar själv om händelsen i en artikel i Svenska Dagbladet.

Idag den 23 november har vi, Funktionsrätt Sveriges styrelse diskuterat frågan och hur vi ska förhålla oss till det som hänt.

Detta sätter fokus på att vår egen rörelse inte är fri från vittnesmål om övergrepp och kränkningar och att vi måste fortsätta att lyfta upp och prata om sådana händelser. Vi inom Funktionsrätt Sverige tar frågan på mycket stort allvar och vi accepterar varken nu eller i framtiden att övergrepp eller kränkningar sker i vår organisation. Vi kommer heller aldrig att acceptera att våra företrädare uppträder eller närmar sig andra människor utan respekt. Grunden för allt vårt arbete är mänskliga rättigheter och vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi kommer att fortsätta att följa denna fråga i Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund.

Vårt viktiga arbete för allas funktionsrätt i samhället och för visionen om ett samhälle för alla fortsätter. Vi välkomnar alla andra goda krafter som vill samverka med oss i det arbetet.
Funktionsrätt Sveriges styrelse

Bästa hälsningar

Monica Klasén McGrath

Pressekreterare

LÄS MER

FOTKRAFT I JÄMTLAND

2017-11-14

MEDICINSK FOTVÅRD.

Helena Pettersson dipl. Medicinsk fotvårdsterapeut
KÖRFÄLTET CENTRUM i Reacting AB:s lokaler

LÄS MER

Från 8 november och under två veckor är det en kampanj om STROKE-Riksförbundet och Strokefonden i Expressen.

2017-11-07

Här kan följa kampanjen om Stroke. Läs Expressen från 8/11 och 2 veckor framåt

Kampanjen i Expressen

 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

2017-10-22

Karolinska Universitetssjukhuset: Ambulans direkt till Karolinska ska rädda fler hjärnceller.

Tiden fram till behandling är avgörande för den som fått en stroke. Från och med oktober införs en ny rutin. Länets ambulanser ska, efter samråd med Karolinskas strokejour, köra patienter med allvarlig stroke direkt till Karolinska.

Den första, och länge den enda, behandlingen av stroke var med läkemedel som kan lösa upp blodproppen i hjärnan. Men om proppen sitter i ett större kärl räcker det inte alltid. På Karolinska finns sedan 2005 ytterligare en metod; trombektomi. Då används en tunn slang för att nå fram till kärlet i hjärnan där proppen sitter. Via slangen kan neuroradiologen föra in ett instrument, ett litet nät, som fångar in proppen så att det blir möjligt att dra ut den.

–Ofta dröjer det innan de här patienterna kommer till oss. Praxis har hittills varit att ambulansen ska köra patienter med misstänkt stroke till närmaste sjukhus, säger Christina Sjöstrand, överläkare och patientflödeschef för strokeflödet.

I snitt tar det en och en halv timme innan de patienter som först skickas till andra sjukhus når fram till Karolinska. Tiden fram till dess att vi kan återskapa blodflödet i hjärnan betyder oerhört mycket. För patienten kan det handla om att slippa bli funktionsnedsatt för resten av livet. För varje timme som trombektomi kan påskyndas ökar andelen patienter som klarar sig själva i hemmet med 14 procent. Samtidigt som den nya riktlinjen börjar gälla, testas en ny metod som hjälper ambulanspersonalen att avgöra vilka patienter som med stor sannolikhet har propp i ett stort kärl. Testet har utvecklats på Neurologkliniken på Karolinska.

Förutom att det blir ett snabbare omhändertagande av patienter med förmodad stor stroke där proppen eventuellt kan dras ut så innebär det också ett förbättrat omhändertagande av strokepatienter även med måttliga symptom. Ambulansen kommer att kunna kontakta samtliga akutsjukhus i hela regionen per telefon och förannonsera att man är på väg in med en patient. Därmed kan strokepatienter även med mildare symptom också handläggas snabbt och även fortsättningsvis få propplösande behandling i form av dropp på samtliga akutsjukhus.

Bakgrund: 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. I Stockholms län drabbas varje år 4000–5000 personer. De nya riktlinjerna Prehospital triagering av patienter med stroke finns på Vårdgivarguiden under ”Behandlingsstöd”. Läs mer om trombektomi; http://www.kmagasin.se/artikel/bevisat-bast-mot-stroke/

Kim Sjölund
Presschef

LÄS MER

Försäkringskassans tolkning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen

2017-11-07

Vilka konsekvenser den får för personlig assistans har skapat starka reaktioner hos rörelsen.

Med avstamp i det pressmeddelande vi skickade ut förra måndagen och som fångades upp av TT,
var vår ordförande Lars Ohly sedan med i bland annat Ekot, DN och TV4 Nyhetsmorgon och intervjuades om detta.
Idag skriver vi debatt i Dagens Samhälle om samma fråga tillsammans med Lika Unika, DHR och NUFT.
Artikeln i Dagens Samhälle 

Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

2017-10-31

Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

”Det är märkligt att regeringen inte går ut offentligt och kommenterar detta”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Tiotusentals människor kommer att påverkas om domen får genomslag. De förtjänar att få veta hur regeringen tänker agera för lösa detta tillsammans med det redan akuta läget.”

Det är svårt att föreställa sig att den nuvarande situationen gällande LSS-insatsen (Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade) personlig assistans kan bli värre. Endast 14 procent av de som söker assistans idag får sin ansökan beviljad. I mitten på 90-talet var situationen den omvända. Bara i år har mer än 1000 personer förlorat sin assistans.

”Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad”, säger Lars Ohly. ”Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.”

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär en mycket kraftig begränsning av det som kallas andra personliga behov inom personlig assistans. Här innefattas de behov som inte ingår i de grundläggande behoven. Grundläggande behov är hjälp för att sköta sin hygien, med på- och avklädning, under måltidssituationen eller att kommunicera. Utöver detta kan man få assistans i andra situationer som ingår i det dagliga livet, exempelvis få stöd för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete.

Detta skulle exempelvis innebära att man inte kan ha sin assistent med sig när man utövar fritidsaktiviteter, går på möten eller idkar annan verksamhet utanför hemmet. Alternativet är att personer med behov av detta stöd, får avstå aktiviteter utanför hemmet, får hjälp av anhöriga eller punktinsatser från kommunen.

Domen kommer också att få mycket stora konsekvenser i familjer som har barn med behov av personlig assistans, där anhöriga enligt Försäkringskassan kommer att få sköta en väsentligt större del av omsorgen själva.

Försäkringskassan skriver i sitt brev att ”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen.”

”Detta är mycket allvarligt och vi ser att i praktiken kommer det att innebära att det inte längre finns någon personlig assistans att tala om, säger Lars Ohly. ”Den enda instans som kan dra i nödbromsen, som kan göra något åt det akuta läget är regeringen. Funktionsrätt Sverige kräver nu att regeringen agerar, att de tar bladet från munnen och talar direkt till de personer som påverkas av de nuvarande och kommande neddragningarna i den personliga assistansen. Vi kräver att man utfärderar ett nödstopp i de besinningslösa försämringarna av personlig assistans, till den statliga översynen är klar.”

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

LÄS MER

Musikcafé, torsdagen den 26 oktober kl. 18.00

2017-10-25

Mötesplatsen Prästgatan 58 (Seniorernas Hus)

Representanter från Astma- och Allergiföreningen inleder kvällen med en kort information om sin förening.

Sedan är det dags för duon ColdShine som levererar ”bluesig country och countrydoftande blues”.

Handikappsamverkan bjuder på fika å du tar med din granne/ goda vän och ditt bästa humör

så gör vi detta till en toppenkväll. Välkomna!

Arrangeras av HSV Ösd.

Inbjudan till paraidrott

2017-10-22

Parasport Jämtland-Härjedalen inbjuder till Öppet Hus under höstlovsveckan (v.44), där man har möjlighet att prova på MASSOR av olika paraidrotter.
Vi vänder oss främst till barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning.
Självklart kan vem som helst som är nyfiken på parasport komma och pröva på!!!
Här finns en Affisch  med alla aktiviteter att sätta upp, eller dela ut… SPRID den gärna!!!!

Simning – inbjuder till Länsförsäkringscupen 2017

Vill även passa på att inbjuda till simtävlingen Länsförsäkringscupen.
Där ALLA med någon form av funktionsnedsättning kan vara med.
Man deltar vid 3 tillfällen och samlar poäng. ALLA som deltar får pris, den sista finalomgången.
Tävlingen är GRATIS!
Läs mer om tävlingen på vår hemsida: http://www.parasport.se/Distrikt/jamtland-harjedalen/Nyheter/Egnanyheter/simninginbjudertilllansforsakringscupen2017/ 

I länken ovan finns inbjudan och anmälan till simtävlingen att ladda ner.
Det är INTE försent att anmäla sig, helst senast 24 oktober 2017.
Man kan delta i tävlingen, även om man missar första omgången.
Med Vänlig Hälsning
/Zandra Reppe

LÄS MER

Infoblad 5

2017-10-22

Här kommer ännu ett infoblad. I detta tar vi upp:

 • Dubbelt så bra rekryteringskampanj
 • Förtydligande om hur många som drabbas av stroke
 • STROKE-Riksförbundet syns återigen i media!
 • Än finns det pengar att söka!
LÄS MER

Här kommer en artikel om en studie om könsskillnader och stroke

2017-10-07

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, är en av forskarna bakom artikeln. Hon konstaterar att skillnaderna mellan könen när det gäller stroke inte är lika uttalade i Sverige.
Artikeln

Mera läsning.
På länken under kan ni läsa om att socker i olika drycker och särskilt sötningsmedel inte är bra för hjärnan och strokerisk.
Socker

 

Infoblad nummer 4 från förbundet

2017-10-06

Hej alla föreningar!  I detta infoblad finner ni information om:
 Uppdaterad telefonkatalog
 Är det personalbrist inom ”er” strokevård?
 Remiss på nationella riktlinjer för strokevård.
 STROKE-Riksförbundet med i Bingolottos Miljonchansen!
 Strokekomptensutbildningen under förändring!
 Internationella strokedagen 28 oktober
 Har ni stroke-golf?
 Förbundsstyrelsemöte i september
 Kommande aktiviteter
 STROKE-Riksförbundet på sociala medier

LÄS MER

Kaffekoppen

2016-05-25

Observera ny plats !
Kaffekoppen fortsätter i höst, vi umgås och pratar över en kopp kaffe på Mötesplats, Prästgatan 58,
Tisdagar i varje jämn vecka kl 14,00  from tisdag 17/10.

Du behöver inte göra någon anmälan. Var och en betalar sitt eget kaffebröd och kaffe.
Robert Lundström kommer för det mesta att vara med. Delar av styrelsen kommer att försöka vara där
Frågor? Ring Robert 070-530 60 47

STROKE-Riksförbundets yttrande över remissversionen av Nationella riktlinjer – Vård vid stroke, stöd för styrning och ledning.

2017-10-05

Äntligen fokus på rehabilitering i förslaget till nya riktlinjer för stroke!

2017-10-03

STROKE-Riksförbundet gläds åt att rehabiliteringen lyfts fram i förslagen till nya riktlinjerna för strokevården i Sverige.


– STROKE-Riksförbundet har under en längre tid poängterat bristerna inom rehabiliteringen, säger verksamhetschef Kjell Holm.

I de nuvarande riktlinjerna för strokevården i Sverige har rehabiliteringen haft en mycket undanskymd plats. För de som drabbas av en stroke är det viktigt att få den bästa möjliga akuta strokevården, det vill säga vård på strokeenhet. Men uppdraget tar inte slut där, efter den akuta fasen tar nästa minst lika viktiga fas vid, att både rehabilitera på kort och lång sikt. Allt med målet att den som fått en stroke ska komma tillbaka till jobbet, familjelivet och tillbaka in i samhället. STROKE-Riksförbundet är övertygade om att satsningar på väl fungerande rehabilitering där även afasiträning och samtalsstöd ingår kan innebära stora besparingar för samhället och bidra till ett värdigt liv för den enskilde!

 Debatt i Riksdagen

Funktionsrätt Sverige

2017-09-13

Funktionsrätt Sverige  ut i ett pressmeddelande och kommenterar de ekonomiska förstärkningar som regeringen föreslår för personer som har aktivitets- och sjukersättning.

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Som vanligt är vi mycket glada om ni delar vidare våra uttalanden i era egna kanaler.

Pressmeddelandet i sin helhet hos MyNewsDesk

Anmälan till Yogan, start tisdag 5/9

2017-01-04

Dags igen att anmäla sig till Yogan, OBS fel start datum i utskicket. skall vara 5/9 OBS

Medicinsk yoga ger med andning, yogaövningar,vila och meditation mätbara effekter på fysiologiska, psykologiska och emotionella plan. Andnings- och rörelseövningar utgår hela tiden från din egen förmåga. Du kan göra övningarna sittande på matta, på pall, på eller i rullstol.
Så länge du kan andas kan du utöva yoga.
Start vecka 36 , TISDAG den 5/9, kl15.00. Lokal YogaShala.
Antalet deltagare är max 12 st och det är 12 ggr som kostar 720 kr.
Intresserad? Anmäl dig till Greta Toreskog Beckman på tfn.
070 697 69 55 eller e-mail greta@jamtland.

 

Välkommen!

Yoga 720Kr. 12 gånger.

LÄS MER

STROKE Länsföreningen hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till våra kommande aktiviteter.

2017-06-24

Följande aktiviteter är planerade under hösten 2017.

Här

Stroke mitt i Livet

2017-02-12

Stroke Mitt I Livet – SMIL – är en sluten grupp med medlemmar som på ett eller annat sätt är drabbade av stroke.
Gruppen drivs av STROKE-riksförbundet.
Här  i Östersund brukar vi träffas, fika och prata. Platsen får man som medlem i SMIL veta via facebook.

 

Vår grundfilosofi är positivt tänkande i syfte att ge livet en meningsfull fortsättning utifrån de förutsättningar man själv har.

Här utbyter vi tankar och idéer. Vi peppar varandra och tröstar om det behövs. Vi visar glädje över framsteg, och empati över bakslag. Men aldrig någonsin riktar vi anklagelser mot varandra eller utsätter andra medlemmar för personangrepp. Sunt förnuft är en bra ledstjärna. Vi fem administratörer förbehåller oss rätten att rensa i kommentarsfältet, utdela varningar, och i värsta fall stänga av personer från gruppen om det skulle anses nödvändigt.

Vi skriver inga partipolitiska inlägg eller inlägg med uppenbara syften att torgföra åsikter knutna till en viss politisk åskådning. Om detta ändå sker kommer inlägget att tas bort och ansvarig gruppmedlem kontaktas. Detta är ett forum för personliga upplevelser där vi delar med oss av egna erfarenheter, positiva som negativa, av strokevården och den efterföljande rehabiliteringen, samt kontakter med exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Sunt förnuft är en bra ledstjärna även i detta sammanhang.

Och du, kom ihåg att det inte är tillåtet med marknadsföring i kommersiellt syfte. Vi gör inte reklam för evenemang och aktiviteter för egen vinning, men vi vill gärna läsa om arrangemang med 90-konto för välgörande ändamål, där behållningen oavkortat går till forskning om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Misstänker vi att någon har ett kommersiellt syfte med att bli medlem i gruppen förbehåller vi oss rätten att pm:a (facebook-maila) personen ifråga med information och frågor innan vi släpper in honom eller henne i gruppen. Detta kan även ske om vi misstänker att en person som redan är medlem har andra syften än vad som tidigare har framkommit.

Har du frågor kring SMIL eller funderar du på att lösa medlemskap i STROKE-Riksförbundet, vänligen besök vår hemsida www.strokeforbundet.se, eller kontakta info@strokeforbundet.se

Om du redan har bestämt dig för att bli medlem, vänligen klicka på länken nedan så kommer du direkt till vår ”Bli medlem”-sida:
http://www.strokeforbundet.org/show.asp?si=445&go=Bli+medlem

LÄS MER

Anmälan till grillkväll 15/8, senast 7/8

2017-07-12

Ni glömmer väl inte Grillkvällen  den 15/8 kl 18,00 på Restaurang
Frösö Strands utomhusservering. Vid dåligt väder är vi inomhus.
Det som serveras är grilltallrik med kycklingspett,
fläskfilé, fiskfilé, potatisgratäng med vit Caprin från Skärvången,
måltidsdryck, sallad, kaffe med kaka. Pris 200 kr/person. Kontant betalning.
Musikunderhållning med Tony Moberg.
Anmälan till Jan Johansson 070 554 77 23 eller till
Märet Johansson 070 623 70 24 senast den 7/8 eller
e-mail ordforande@strokez.se

LÄS MER

Stroke Open 2017-07-30

2017-05-31

Golftävlingen Stroke Open går av stapeln på ÖFGKs bana under golfveckan.
Vi har sponsorer som hjälper oss med priser. Det är en partävling (Greensome) slaggolf.
Anmälan kan göras till ÖFGKs kansli 063 57 60 30.

Startavgiften går direkt till Stroke Länsföreningens verksamhet

Strokedagen 170509

2017-05-11

Det var en stor genomströmning av folk.

Väldigt många tog tillfälle i akt och provade blodtrycket.

Dessutom var Strokeavdelningen närvarande med sjuksköterskor och det mobilateamet.

  

  

 

Årsmöte 2017-04-05

2017-04-08

Ca ett 30-tal medlemmar var på mötet. Först var det traditionella årsmötes handlingar och efter mötet
så pratade Tord Sahlin från RAS om projektet som fick 6,3 miljoner av arvsfonden.


Deltagarna i projektet har blivit bättre fysisk o psykisk. Mötet fick se en film som har framtagits om projektet.


Följande blev avtackade för deras gedigna styrelsearbete , Bengt Abrahamsson, Gunilla Persson och Maritha Westlund.
Nya i styrelsen blev Bo Sundström, Kåre Karlsson samt Susann Granlöf.

Årsmötesprotokoll.

 

Översynen av statsbidraget

2017-04-21

Idag har Handikappförbunden avgivit ett uttalande kring den pågående översynen av statsbidraget. Vi kräver bland annat att man ger översynen nya direktiv. Med anledning av detta har vi gått ut med ett pressmeddelande. Vi är som vanligt tacksamma om ni sprider i era egna kanaler.
Här hittar du skrivelsen

Här hittar du pressmeddelandet

Bästa hälsningar
Monica Klasén McGrath
Pressekreterare

Inbjudan till aktiviteter

2017-04-08

Styrelsen i STROKE LÄNSFÖRENINGEN
vill gärna veta vad du tycker och vad du har för önskemål.
Vi haft några återkommande arrangemang som varit uppskattade
men vill gärna ha nya förslag.
Aktiviteter

Årsmöte 2017-04-05

2017-03-10

Anmälan och motioner meddelas senast den 27 mars till Bengt
Abrahamsson 070 687 35 35
eller Jan Christer Johansson 070 554 77 23 eller anmäl via formuläret under ”Läs mer”-knappen.
Rasföreningens ordförande Thord Sahlin kommer att berätta om Rasprojektet och det resultat som uppnåtts och visa en liten film.
Musikunderhållning med Lennart Borgebo
Föreningen bjuder på kaffe, the och smörgås.
Kallelse Årsmöte 2016 
Verksamhetsberättelse 2016
Dagordning årsmöte 2016 
Inbjudan till aktiviteter 2017

Välkomna!

LÄS MER

Seniormässan 27-28/1-2017

2016-12-21

Den 27-28/1-2017 var Länsföreningen och RAS på seniormässan.

Det var mycket folk i rörelse båda dagarna men mest på lördag.
Många är intresserade av den verksamhet vi bedriver tillsammans med RAS.
Flera som stannade ville gå med i strokeföreningen.  Neuropsykologen Agneta Sandström
höll i en föreläsning om nya forsknings rön om hjärnans plasticitet.
IMGP0844

sen174      sen171

sen172      sen173

LÄS MER

Synsvårigheter vid stroke

2017-01-25

2 st artiklar att läsa om synsvårigheter efter en stroke.

Indenova

SMS-Metodboken

Föreläsningen 1 December

2016-10-14

Den 1/12 var  Mia von Euler och föreläste i hörsalen på Östersunds sjukhus.
Mia som är docent och överläkare i neurologi och föreståndare för Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset. Hon berättade om vad som händer inom strokevården och strokeforskningen samt eftervården.63 st kom och lyssnade och minglade.
ming4  ming2 Gunilla, Jan och Magnus minglar

ming Jan W på väg in i hörsalen för mera information.

ming3 Ordförande Jan tackar Mia för föreläsning

Länk till forskningsteamet uppdrag besegra stroke

Anmälan till Mia von Euler

 

LÄS MER

VATTENGYMPA är i gång men vi behöver fler deltagare!

2016-08-23

Ny tid för vattengymnastiken det blir måndagar kl. 10.30 med start 12 september. Det blir som vanligt uppe på Solliden. Kostnad 600 kr/deltagare. Totalt tolv tillfällen. Måste bli minst 10 anmälda för att en grupp ska startas..

Anmälan till Kenth Staaf tfn.

070 646 71 60 eller e-mail kent_staaf@hotmail.com

Jag har tappat bort en lapp med namnet på en kvinna som ville vara med, hör av dig igen. Förlåt!
Välkomna! Kenth

[contact-form-7 404 "Not Found"]
LÄS MER

Yoga Sommar/Hösten 2016

2016-05-25

”YOGA”

Medicinsk yoga, andnings- och rörelseövningar utgår hela tiden från din egen förmåga.
Du kan göra övningarna sittande på matta, på pall, på eller i rullstol.
Så länge du kan andas kan du utöva yoga.

Start vecka 36 den 6/9 kl 15,00

Antalet deltagare är max 12 st och det är 12 ggr som kostar 600 kr

Intresserad? Anmäl dig till Greta Toreskog Beckman på tfn.

070 697 69 55 eller e-mail greta@jamtland.nu

Plats meddelas vid anmälan

Välkommen!

Yoga 720Kr. 12 gånger.

LÄS MER

Låt maten vara din medicin

2016-08-24

Intressant föreläsning med Karl Arfors och Olle Haglund den 25/9  kl.18.30-21.00 Stora Hörsalen , Ridhuset på Campus i Östersund

Anmälan och inbjudan

LÄS MER

Aktiviteter hösten 2016

2016-08-23

Hej alla medlemmar!

Följande aktiviteter är planerade under hösten.

 

LÄS MER

SPF Boule

2016-08-16

Kul att Kenth, Maritha och Bengt vann SPF Dm:et i boule.

kmb Glada vinnare Kenth, Maritha och Bengt

SPF Seniorerna Östersund anordnade DM i boule på Lövsta den 12 augusti.
Tolv lag deltog, tre lag från Strömsund, tre från Västra Storsjöbygden, tre från Frösön och tre från Östersund.
Lag Kenth Staaf vann och ska nu representera SPF Östersund vid FM, förbundsmästerskapet i Helsingborg den 3 september.
I det vinnande laget ingick fr. v. Kenth Staaf som också var tävlingsledare, Marita Westlund som ansvarade för förtäringen med den äran samt Bengt Abrahamsson, mätningsdomare.
Trots lite snålblåst var humöret på topp bland de tävlande.
SPF Seniorerna Östersund önskar lycka till i Helsingborg!
Text och foto: Solbritt Eidenby
LÄS MER

Förslag till aktiviteter 2016

2016-08-07

Vi behöver era tips på framtida aktiviteter och lösningar att utföra dom!

Har ni några intressen som ni skulle vilja göra så skicka in en intresseanmälan eller ring oss.

Det kan vara vad som helst, tex. utflykter, föreläsare,underhållning, sport, sammankomster av olika slag.

Lämna gärna egna förslag!

Under läs mer kan ni kryssa i vad ni vill göra och ge oss uppslag vad vi kan göra.

Kryssa i och skicka eller skriv ut skicka in den till
STROKE Länsföreningen Jämtland/Härjedalen , c/o 
Jan Christer Johansson
Vickervägen 14,  832 46 Frösön

Observera att detta är bara en INTRESSEANMÄLAN
Är det stort intresse för något så ska vi försöka att anordna detta.
Anmäl intresse till Kenth Staaf, Aktivitetsansvarig
kenth_staaf@hotmail.com
Tel: 070-646 71 60

AnhörigträffarBouleBridgeFäktningDataGymträningFotograferingFöreläsningarMålningSläktforskningSurfplattaVattengympaUtflykterYoga

 

LÄS MER

Grillkväll Onsdagen 17/8 kl. 18.00. Anmälan senast 14/8

2016-08-07

Stroke Open 2016

2016-06-10

Årets Stroke Open på Östersund-Frösön Golfklubb den 1 augusti 2016 är nu avgjord.

Årets upplaga blev ett rekord i antalet deltagare, 146 st.

Jätteroligt med att så många ställde upp och tävlade tyckte Pär Edman och Thomas Kjellander.

Det var 1:a gången vi var tävlingsansvariga men vi hade en stor hjälp av Greta & Jens. Tack!

Vi vill även tacka Ingrid Bergvall och tävlingsledningen och ÖFG för all hjälp.

Nytt för i år också var att vi fick vara med Östersund-Frösö GK tävlingsvecka och 2 kanonstarter.

Tack alla sponsorer för ert stöd:
Captian Cook
Dalwhinnie
Elkedjan i Krokom
EM Möbler Dvärsätt
Golfkrogen Frösön By Arctura
Golfshopen ÖFG
Ica Nära Frösön
Jämtkraft AB
Reacting AB
Sandbergs i Jämtland AB
Sportringen Krokom
Sportringen Östersund
Östersund Frösö Golfklubb

Resultat:

 1. Andreas Sundelin/Madeleine Anderson 66,0
 2. Lennart Nyber/Adam Bloss                       66,8
 3. Östen Bellstig/Bertil Bengtsson                67,Närmast Pinn:
  Hål 7: Niklas Jönsson 2,42 cm.
  Hål 14: Filip Kroon 1,53 cm.
  Längsta Drive
  Damer: Katarina Kjellin.
  Herrar: Daniel Lundmark.

Några bilder från årets tävling:
utslags          slag

ordf          oskar

h12          inspel

putttt          promenad

putt14          trad

transport          apoh

putt          pris

tacktal          segertal
Tacktal till sponsorer och tävlande.         Segertal av Madeleine & Andreas

 

 

LÄS MER

Seniorexpo 2016 på OSD 22-23 januari

2016-05-25

STROKE Länsföreningen J/H  tillsammans med Reacting och RAS var på Seniormässan. Kolla!

Det var ett välfyllt OSD på SENIORMÄSSAN den 22-23 januari med många utställare. Strokeföreningen hade en mycket fin monter tillsammans med RAS och Reacting AB.

sen4

Reacting representerades av Kjell-Erik Söder och Julia Härdfelt och en ny maskin som demonstrerades av Kristian Back från tillverkaren.

sen2

Många var intresserade och ville prova stolen som är ett hjälpmedel att komma igång med olika rörelser. Det finns 8 st stolar som vardera tränar olika muskelgrupper.

sen1

Ras projektet representerades på fredagen av Tord Sahlin och på lördagen av Gunnar Ståhl. De två hade en grannlaga uppgift att berätta för alla intresserade vad RAS står för. Stroke Länsföreningen Jämtland/Härjedalen hade 4 personer på fredag under ledning av ordförande Jan Christer Johansson, övriga medlemmar Jens Beckman, Märet Johansson, Elisabeth Eriksson.

ResizedImage462287-sen3

På lördag var det Marita Westlund, Kenth Staaf, Bengt Abrahamsson och Gunilla Persson som höll ställningarna.

sen8

sen10

Våran nya rollup visades upp.      Jan och Jens testade nya vibratorplattor
Dessutom deltog under båda dagarna var vår fotograf och webbansvarige Thomas Kjellander.

LÄS MER

Föreläsning av Hugo Olsen 20 januari

2016-05-25

Föreläsning av Hugo Olsen om omega-3 och dess påverkan på kroppen

Tid: 20 Januari kl 18.00

Plats: Hörsalen på Östersunds Sjukhus

Anmälan senast 18 januari-2016 till: Bengt Abrahamsson 070-687 35 35 eller abrahamssonbengt50@gmail.com

Livet innebär många möjligheter

2016-05-25

Välkommen till inspirerande föreläsning med ZEBASTIAN MODIN som berättar
om vilka möjligheter livet har, om att fokusera på möjligheter och inte hinder.

”Livet innebär många möjligheter”
Välkommen till inspirerande föreläsning med ZEBASTIAN MODIN som berättar om vilka möjligheter livet har, om att fokusera på möjligheter och inte hinder.
Du kan läsa mer om Zebastian på www.zebastianmodin.se
Datum: fredagen den 22 april
Tidpunkt: KL. 13.00
Plats: Folkets hus, Krondikesvägen 93, Östersund
Anmälan: Anmälan görs till Zarah Norlin på zarah.norlin@lsassistans.se eller
telefon 090-349 35 63, sista anmälningsdagen är 15 april
Vi bjuder på fika!
Välkomna
mer än bara ord…

Soppkväll 2015

2015-05-25

Vår traditionella soppkväll har gått av stapeln.

Ett 30-tal  medlemmar med anhöriga hade slutit upp för att äta en utsökt god fisksoppa

med ett smakfullt surdegsbröd därtill.

För underhållningen stod Garagebandet. De hade fin energi och balans i sitt sätt att spela välkända låtar som alla kunde tralla med i.

En Anhöriggrupp bildades under kvällen och skall framledes träffas en gång i veckan.  Boken ”Anhörig i nöd och lust” skall användas som diskussionsunderlag. Studiegruppen börjar att träffas den 26/11.

Efter nyår startar en  vattengympagrupp på Sollidenbadet. 9 personer anmälde sig under kvällen.

Det finns fortfarande några platser kvar.  Vattengympan kostar 500kr för 12 gånger + 150kr medlemsavgift i Korpen. Badet börjar den 26/1 kl 1500. Anmälan kan göras till Bengt Abrahamsson,Tel: 070 – 687 35 35

Här tar Gunnar och Marita en stilla dans till Garagebandet. Fotograf Jan Johansson

dans2

Garagebandet. Fotograf Jan Johansson

soppkv1

LÄS MER

Utbildningsdag i Östersund om förvärvad hjärnskada

2015-05-25

Tisdag 22 september 2015 kl. 9.20 – 16.30.

OSD Krondikesvägen 93 i Östersund

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kring någon med förvärvad hjärnskada: personliga assistenter, biståndsbedömare, personal i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, närstående och andra intresserade. Inbjudan

 

STROKE OPEN 2015

2015-05-25

10 års Jubelium !

Ett Stort Tack tilll våra Sponsorer

Captain Cook, Cervera, Dalwhinnie, Do It, Elkedjan Krokom, EM Möbler Dvärsätt, GolfKrogen, Golfshopen, Gå & Löpkliniken, Handelsbanken Krokom, Ica Nära Frösön, Intersport Östersund, Mr & Mrs, Reacting AB, Sandbergs i Jämtland AB, Sportringen i Krokom, Sportringen i Östersund, Törners Konditori, Östersund-Frösö GK, Östersunds Blomster

Nytt rekord 92 spelare eller 46 par. Glädjande för oss.
Vädret var okey.

strokeopen5

Här nedan  väntar vi på startskottet vid hål 16. Ingrid, Britta, Pär och Thomas

strokeopen

strokeopen1

strokeopen3

strokeopen4

strokeopen6-1

Resultatlista.

1. T Wickzell / P Wickzell
2. I Lindgren / L Lindgren
3. F Axelsson / E Kitvisets

Närmast pinn på Hål 4.
Thomas Kjellander

Ett Stort Tack tilll våra Sponsorer

Captain Cook

Cervera

Dalwhinnie

Do It

Elkedjan Krokom

EM Möbler Dvärsätt

GolfKrogen

Golfshopen

Gå & Löpkliniken

Handelsbanken Krokom

Ica Nära Frösön

Intersport Östersund

Mr & Mrs

Reacting AB

Sandbergs i Jämtland AB

Sportringen i Krokom

Sportringen i Östersund

Törners Konditori

Östersund-Frösö GK

Östersunds Blomster

LÄS MER

Grillfest

2015-05-25

Skön grillkväll på Byebrygga.

Garagebandet underhöll i solen på Bye brygga

bye61

bye21

bye31

bye41

bye222

bye11

LÄS MER

INSPIRATION FÖR UTVECKLING AV STROKEVÅRDEN

2015-05-25

UTVECKLING AV STROKEVÅRDEN?

Det nationella programrådet för stroke arbetar för en mer kunskapsbaserad
och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet
initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mellan olika
landstings och sjukhus akuta strokevård.
Genom det nationella kvalitetsregistret Riksstroke finns god tillgång till
information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga
kvalitetsindikatorer.
Ett flertal framgångsfaktorer har visat sig påverka strokevårdens kvalitet i
landstingen. Dessa presenteras närmare i denna skrift. Skriften är ett led
i det nationella programrådet för strokes arbete med att utveckla kvaliteten
inom strokevården och bidra till en mer kunskapsbaserad och jämlik
vård. Det nationella programrådet för diabetes har tidigare genomfört en
liknande kartläggning i sitt arbete.

Folder från Nationella programrådet för Stroke

Hotell

2015-05-25

Samarbete med Nordic Choice  Hotels.

Stroke-Riksförbundet i samarbete med Nordic Choice  Hotels.

Läs

Peo Lindal på besök

2015-05-25

Peo L. från STROKE riksförbundet var hos oss på styrelsemötet och vi fick en föreläsning

om föreningsorganisation. Vilka stadgar och regler som vi måste följa. Hur valberedningen ska arbeta.

En mycket givande kväll och riktig injektion för det fortsatta arbetet i styrelsen.

Anhöriga drabbas hårt av stroke 2015

2015-05-25

En utmaning, läs

Strokedagen 12 maj

2015-05-25

Årets tema: ”Stroke mitt i livet och anhörigas roll”

Strokedagen blev mycket uppskattad av besökare som ville prata om stroke och få sitt blodtryck kollat av tre trevliga sjuksköterskor från Strokeenheten på sjukhuset. Flera besökare efterlyste anhörigstöd, det är jobbigt att inte ha någon att dela sina tanka eller få ideer och stöttning.

ResizedImage462307-stroke5

ResizedImage465265-stroke6

ResizedImage462226-stroke1

ResizedImage466243-stroke2

Golf 2015

2015-05-25

Golfträning onsdagar kl 1800 Multi Challengehallen

Det pågår ett projekt (Handigolf riks 2013-2015) vars syfte är att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att spela golf. Svenska golfförbundet har utsett bl.a. Storsjöbygdens golfklubb att leda detta för att sedan sprida budskapet vidare till andra klubbar i länet.

Vi som har haft stroke är en grupp som kan vara med i projektet. Det kan vara de som spelade före insjuknandet eller de som aldrig har spelat.
Vill ni veta mer så ring Thomas K 070-624 49 23 eller stroke55@bredband.net

golf2

Tomas E och Ulrica funderar på hur vi lägger upp denna träning.

golf1

Max förbereder deltagarna för  första inomhus swingen

golf3

Koncentrationen är på topp.

golf4

Äntligen får vi slå.

golf6

Avslut med lite information av Tomas och en kopp kaffe.

LÄS MER

Nybörjare på Boule

2015-05-25

Nybörjargrupp torsdagen den 15 januari 2015 kl. 18.00. Välkomna att prova på det härliga spelet boule. På torsdagarna är fikat och det sociala umgänget minst lika viktigt som spelet. Klot finns att låna. Platsen är multihallen i Östersund på Tjalmargatan.
Anmälan kan göras till Bengt Abrahamsson tel. 070-6873535 eller Kenth Staaf tel. 070-6467160.

Yoga & Vattengympa

2015-05-25

Vi tänkte göra ett litet uppehåll den här säsongen pga att många är antagna till RAS-Projektet och
vi hittade ingen ledare för vattengympan.
Men lämna gärna er intresseanmälan till Greta , så vi vet vilket intresse det finns.

Medicinsk yoga ger med andning, yogaövningar, vila och meditation
mätbara effektter på fysiologiska, psykologiska och emotionella plan.
Detta har visat sig i forskning sedan mitten av 1990-talet. Andnings- och
rörelseövningar utgår hela tiden från egen förmåga. Du kan göra
övningarna på matta, pall, på stol eller i rullstol.
Så länge du kan andas kan du utöva yoga!
Intresserad?? Hör av dig till:
Greta Toreskog Beckman 070-697 69 55 eller greta@jamtland.nu

Föreläsnig Alain Topor

2014-05-25

”Allvarliga psykiska problem –
Vad hjälper – Eget och andras bidrag till
återhämtningsprocessen ”

Läs inbjudan

Världsstrokedagen

2014-05-25

Välkomna och träffa oss

29/10 är det Världsstrokedagen.
Tema: ”för att jag bryr mig”

Mellan kl  10-15 finns repr från Strokeavd, Mobila stroketeamet  och Strokeföreningen i sjukhusets entré.

Världsstrokedagen är inrättad av WSO (world stroke organisation).
Det  är en global organisation som arbetar bland annat med att sprida kunskap om stroke

Soppkväll

2016-05-25

Trivsam soppkväll på Frösö strand.

ResizedImage260173-musik

En kväll med fiskoppa, RAS-information och musik.

Ordföranden Jens Beckman hälsade ca.40 medlemmar som hade bokat in sig för kvällens aktivitet välkommen..

Kjell Söder och Marie Carlsson informerade om projektet Reaktivering.

Allmänna arvsfonden har gett bidrag på 6,3 miljoner på 3 år.

Ni kan läsa mer under fliken Ras-projektet på vår hemsida www.strokez.se

ResizedImage326216-kjell2

1:a gruppen har nu kört första delen på 2 intensiva veckor på Reacting.

Det har varit träning för balansen, styrka, koncentration och att samla sitt fokus på övningarna.

Träningen är efter den egna förmågan men med lite utmaningar under handledning.

Nu är det hemmaträning i 2 veckor för att komma tillbaka och köra 2 veckor till på

Reacting med hjälp av sjukgymnasten Birgitta Åslund, personalen Kjell, Johan, Johan och Ronny.

Efter informationen intogs en fisksoppa med macka och kaffe och kaka som efterrätt.

Sedan fick vi höra Anders Hedèn sjunga visor av bla Allan Edvall, Evert Taube och Dan Andersson

musik1

LÄS MER

Föreningspunkten Jämtland

2014-05-25

Välkommen till invigning av Föreningspunkten

Tid:Tisdagen den 26 augusti kl.11.30

Plats: Den nybyggda ”lokalen”, entréplanet, Östersunds Sjukhus (mitt emot Pressbyrån)

Ledamöter ur landstingsstyrelsen kommer att delta och som tillsammans med ordförande i Föreningspunkten, Annika Nilsson, ger en kort bakgrund till Föreningspunktens tillblivelse.
Missa inte möjligheten att möta våra politiker och länets ideella
föreningar vid detta historiska tillfälle!
Kom gärna flera från er förening!

Landstingsstyrelsen vill celebrera denna dag med att bjuda på cider och snittar.
Annika Nilsson/ordförande

Grillfesten

2014-05-25

Skön kväll på Byebrygga!

Ca 30-tal medlemmar intog ett mumsigt grillspett med tillbehör samt en smaskig efterrättskaka
som Lustgården i Fugelsta hade gjort.

Trubaduren Lars-Åke Melin höll i underhållningen.

Det kom upp ett önskemål om en framtida endags bussresa med flera stopp.

Styrelsen vill ha in förslag, ring eller mejla eller fyll i önskemål/funderingar under fliken Info

och Förslagslåda

grill grill1

grill2

grill3

grill4

grill5

grill6

LÄS MER

Grillkväll

2014-05-25

Hej alla medlemmar i STROKE Länsföreningen i J/H!

som har anmält er till årets Grillfest på Bye Brygga torsdag den14 Aug. Kl 18

 

 

Grillfest på Bye Brygga 14 aug
Vi grillar, äter och umgås en trevlig sommarkväll tillsammans med förra årets
gitarrist Lars-Åke Melin som skall sjunga och spela som tidigare!
Ett härligt grillspett med kyckling, potatissallad, grönsallad, såser,
hembakat bröd, kaffe o kaka.
Vi försöker även i år med en frågesport. Sven har klurat och du kan
vinna din ”Grillmiddag”.

Vägbeskrivning: När ni kommer från Östersund över
Vallsundsbron sväng vänster. Vid skylten ”BYE” sväng vänster ner mot
sjön.

Det går bra att ta sig ut till bryggan med rullstol eller färdtjänst. Vi
har en skylt vid stora vägen!!
Aktivitetansvariga:
Berith Björnström: 063-12 86 84 / 070-369 71 12
Mail: berit.bjornstrom@comhem.se
Olof Orvegård: 063-437 02 / 070-754 55 84

LÄS MER

Golfprojektet

2014-05-25

Prova-på-dag på Storsjöbygdens golfbana

Tisdagen 26 Augusti kl 14.30 till 17.00
för funktionshindrade både fysisk och psysisk. Mer

För dem som har börjat med golfen är träning den 26/8 kl 1700.
Välkomna önskar Ulrica, Thomas,Tomas, Rasmus, Kjell , Bengt och Max

Alla nya som vill prova på hör av er till Thomas Kjellander 070-624 49 23 eller stroken55@bredband.net

Storsjöbygdens golfklubb

2014-05-25

Nu är dags igen med träningen, vi börjar den 5/8 kl 1700.

Reportaget som 100% Östersund gjorde finns i länken här under

Läs 100 procent Östersund här

Vill även puffa  för en kommande Prova-på-dag tisdagen 26 augusti kl 1430-1700 för funktionshindrade, både fysisk och psykisk

Välkomna önskar Ulrica, Thomas,Tomas, Rasmus, Kjell , Bengt och Max

Läs mer om handigolf på Storsjöbygden 

Sommarinfo

2014-05-25

Här kommer sommar info.

Ny satsning på reaktiveringscentrum i Jämtland

2014-05-25

Pressmeddelande angående RAS-projektet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

2014-05-25
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) anordnar varje år mötesdagar om anhörigfrågor.

I år kommer en av mötesdagarna att anordnas i Östersund.

Inbjudan, program och anmälansinformation kommer senare men boka in torsdag 13 november för en intressant dag kring anhörigfrågor.
Frågor kontakta:
Anette Svensson
Anhörigkonsulent
Östersunds Kommun
Vård och Omsorgsförvaltningen
Enhet Södra Strand
Södra Strandvägen 20
832 44 Frösön
Tel:   063-14 32 36
Fax:  063- 14 36 30
Mobil: 073-2748982

Strokesjuksköterskemottagning

2014-05-25

Strokesjuksköterskemottagningen invigs den 9/4 mellan 10-14. Plats: Neurologmottagningen plan 10.

Tryck här

Molliföreläsning

2014-05-25

En spännande förevisning av Mollii-dräkten fick ca 30 närvarande höra när Sofie och Jörgen från företaget Inerventions
pratade. Dräkten har 58st elektroder som ställs in specifikt för användaren av dräkten.

Jag hade anmält mitt intresse att prova och efter föreläsningen fick jag prova med lösa elektroder.

Min sjukgymnast Lena var med och kollade hur Jörgen satte elektroderna och Sofie filmade före och under testtiden som var ca 1 tim.

Jag blev överraskad att den funkade på mig. Vi kollade hur jag gick och min gång blev bättre och jag kunde höja min arm högre. Sedan har jag för vana att stå på mitt skadade ben med översträckt knä och till min förvåning hade jag nu ett litet böjt knä efter 1 tim! Ingen översträckning! J

Ja, nu måste jag fundera ut fortsättning på aha-upplevelse.

140130

Thomas K

Molliitest 140402

2014-05-25

Medlemsmötet 140220

Ett trevligt möte med ca 50 medlemmar som fick lyssna på tandläkare Bibbi Nääs Röjelid och

neuropsykolog Agneta Sandström.

Vi fick lära oss att vi kan söka stöd till tandvården, kolla under länken: Tandvård

Agneta pratade om hjärnans trötthet och visade hur olika vi reagerar på stress, ljud mm. Det är viktigt att vila regelbundet och träna kroppen och knoppen.

Thomas K

Medlemsmöte 140220

2014-05-25

Medlemsmötet 140220

Ett trevligt möte med ca 50 medlemmar som fick lyssna på tandläkare Bibbi Nääs Röjelid och

neuropsykolog Agneta Sandström.

Vi fick lära oss att vi kan söka stöd till tandvården, kolla under länken: Tandvård

Agneta pratade om hjärnans trötthet och visade hur olika vi reagerar på stress, ljud mm. Det är viktigt att vila regelbundet och träna kroppen och knoppen.

Thomas K

Svenska strokekampanjen bäst i världen

2014-05-25

Svenska strokekampanjen bäst i världen

Tryck här

Mollii

2014-05-25

En spännande förevisning av Mollii-dräkten fick ca 30 närvarande höra när Sofie och Jörgen från företaget Inerventions pratade. Dräkten har 58st elektroder som ställs in specifikt för användaren av dräkten.

Jag hade anmält mitt intresse att prova och efter föreläsningen fick jag prova med lösa elektroder.

Min sjukgymnast Lena var med och kollade hur Jörgen satte elektroderna och Sofie filmade före och under testtiden som var ca 1 tim.

Jag blev överraskad att den funkade på mig. Vi kollade hur jag gick och min gång blev bättre och jag kunde höja min arm högre. Sedan har jag för vana att stå på mitt skadade ben med översträckt knä och till min förvåning hade jag nu ett litet böjt knä efter 1 tim! Ingen översträckning! J

Ja, nu måste jag fundera ut fortsättning på aha-upplevelse.

140130

Thomas K

Golf i 100 procent Östersund

2014-05-25

Träning på tisdag den 23 september kl 17.00 på Storsjöbygdens ranch.

Reportage i 100% Östersund finns i länken här under

Läs 100 procent Östersund här

Välkomna önskar Ulrica, Thomas,Tomas, Rasmus, Kjell , Bengt och Max

Alla nya som vill prova på hör av er till Thomas Kjellander 070-624 49 23 eller stroken55@bredband.net

Läs mer om handigolf.

Kallelse till Årsmöte

2014-05-25

Plats: Restaurang Frösö Strand
Tid: Torsdag den 27 mars kl 18.30
Anmälan: Senast den 22 mars till Olof Orvegård 070-754 55 84
eller Berith Björnström 070–369 71 12

STROKE Länsföreningen Jämtland/Härjedalen

kallar till Årsmöte 2014

Plats:

Restaurang Frösö Strand

 Tid:

Torsdag den 27 mars kl 18.30

 Anmälan:

Senast den 22 mars till Olof Orvegård 070-754 55 84

eller Berith Björnström 070–369 71 12

 Dagordning:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Greta Toreskog Beckman informerar om
Projektet  RAS ” Reaktivering i Samverkan”
Roland Rydow informerar om
Templar Knights MC Jämtland

Föreningen bjuder på Kaffe, Te och Smörgås

Välkomna!

Styrelsen

Var vänlig och ta med handlingarna till
årsmötet. Vi kommer inte att ha kopior där.

LÄS MER

Medicinsk yoga

2014-05-25

Inbjudan

För vem: ANHÖRIG som stöttar, hjälper eller vårdar närstående som är hemmaboende.

Start: Onsdag 19 mars kl 10.15 – 11.30.

Antal tillfällen: Fem gånger.

Plats: Mårtens Torg, Prästgatan 44, Östersund

Ledare: Greta Toreskog Beckman

Anmälan till: Anette Svensson, anhörigkonsulent. Max antal deltagare är 10 stycken så först till kvarn gäller.

Anhörigstödet inom vård och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun står för kostnaden.

Allmänt: Lös klädsel. Ta med vattenflaska.

Om yoga: Yoga handlar om att skapa djupgående balans mellan kropp, sinne och själ. Det är en kraftfull yogaform där andningen är central. Det är enkla, mjuka, lugna och inkännande kroppsövningar – effektiv andnings- och koncentrationsteknik, djupavslappning och meditation. Yogapassen är utformade så att alla utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utöva dem. Övningarna kan göras sittande på en stol. Så länge du kan andas kan du utöva någon form av yoga.

Vid frågor kontakta: Anette Svensson, anhörigkonsulent. Telefon 063- 14 32 36, 073-274 89 82 anette.svensson@ostersund.se

Golfträning

2014-05-25

Kom och prova dina färdigheter.

Nästa träningsmiddag är tisdagen den 25 mars kl 1645 till 1800 i golfhallen på stadsdel Norr.

Alla nya som vill prova på hör av er till Thomas Kjellander 070-624 49 23 eller stroken55@bredband.net
senast 24 mars kl 18.00.

Första golfträffen genomförd

2014-05-25

5 st leklystna golfare provade att träffa den lilla vita bollen.
För de flesta var det första gången efter stroken som de höll i en golfklubba.
Efter övningstimmen var alla överens att köra nästa tisdag igen.

Så vi träffas den 4 mars kl 17.45 till ca kl 19.00

Alla nya som vill prova på hör av er till Thomas Kjellander 070-624 49 23 eller stroken55@bredband.net

senast 3 mars kl 18.00.

Länsföreningens J/H Medlemsmöte

2014-05-25

OBS Sista datum för anmälan är fredagen 14 Februari OBS

Torsdagen 20 februari kl 18.00 på Frösöstrand med föreläsning av Neuropsykolog Agneta Sandström Talar om vad hjärnan behöver för att kunna läka och utvecklas så bra som möjligt och Tandläkare Bibbi Nääs Röjelid som Talar om hjälp för funktions-drabbade.

Vi serverar en grov tekaka med ost & grönsaker samt The & kaffe 60:-/pers

Anmälan till:

Berith Björnström 070-369 71 12 eller berit.bjornstrom@comhem.se eller Olof Orvegård 070-754 55 84 ellerolof.orvegard@glocalnet.net

Senast fredagen den 14 februari kl12.00

Golf

2014-05-25

Det pågår ett projekt (Handigolf riks 2013-2015) vars syfte är att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att spela golf. Svenska golfförbundet har utsett bl.a. Storsjöbygdens golfklubb att leda detta för att sedan sprida budskapet vidare till andra klubbar i länet.

Vi som har haft stroke är en grupp som kan vara med i projektet. Det kan vara de som spelade före insjuknandet eller de som aldrig har spelat. Så nu vill jag veta om vi har några intresserade i föreningen.

Prova på dagen inställd på grund av för få intresserade.

När jag får flera intressenter så kan vi köra en prova på dag

Thomas Kjellander på 070-624 49 23 eller på mail: stroken55@bredband.net

YOGA på Reacting - startar 16 januari 2014

2014-05-25

Medicinsk yoga ger med andning, yogaövningar, vila och meditation mätbara effekter på fysiologiska, psykologiska och emotionella plan. Detta har visat sig i forskning sedan mitten av 1990-talet. Andnings och rörelseövningar utgår hela tiden från din egen förmåga. Du kan göra övningarna sittande på matta, på pall, på stol eller i rullstol.

Så länge du kan andas kan du utöva yoga! Vi håller till på Reacting på Körfältet!

Kostnad: 250:- per säsong. Vi börjar torsdagen 16 januari kl 13.30

Intresserad? Hör av dig till: Greta Toreskog Beckman, 070-697 69 55 eller mail greta@jamtland.nu

Vattengympa på Remonthagen - startar 15 januari 2014

2014-05-25

Vattengympan är full belagd

Vi börjar den 15 januari 2014. Samma tid 17.30-18.30 på onsdagar som förra terminen!

Helen Nordlander och Lena Magnusson är instruktörer och turas om varannan vecka. Kostnad för 10 gånger är 500 kr per person.

Betalas till Strokeföreningen Bankgiro 5403-1083 när du gör anmälan till:

Karin Lindberg, tel 070-268 30 37 eller mail: karin-lindberg@telia.com

Boule - startar 8 januari 2014

2014-05-25

Börjar försäsongen onsdagen den 8 januari 2014 Kl 18.00. Vintertid håller vi till på Multi Challengehallen på Tjalmargatanoch sommartid på Boulebanan på Björkbackaplanen nedanför Remonthagen.

Kostnad: Antingen 50kr/gång eller årskort för 850kr. Då ingår klubbmedlemskapet i Östersunds Bouleklubb. Om man löser kort kan man alltså gå och spela när som helst gäller hela året.

Det blir Kenth Staaf som instruktör, han kommer att hjälpa oss även den här säsongen.

Tidsåtgång ca 2 tim
Ansvarig och kontaktperson är :

Första bouletävlingen är nu genomförd och det kom 30 st deltagare.

Tävlingen pågick ca 2 timmar. Det var många spännade och jämna matcher.

Det var muntert och glatt sällskap

boule

Årsmöte 2012

2012-05-25

Årsmöte för stroke LÄNSFÖRENINGEN Jämtland / Härjedalens 2013/03/25

Verksamhetsberättelse 2011

2011-05-25

Gymträning

2016-05-25

Vi peppar varandra. Ger och tar och har kul tillsammans. Alla dar i veckan kan man gå dit.

Reacting, som drivs av Eva o Johan Söder, är en modernt utrustad motionsanläggning med kompetent och ansvarskännande personal. Reacting ligger i fräscha lokaler i Reveljen på Körfältet.

Du får hjälp att starta upp och lära känna träningsredskapen. När du är där kan du se de olika prisalternativ som finns. Du kan också gå in på hemsidan www.reacting.se

Vill ni hjälp att börja träna så hör av er till:

Thomas Kjellander 070-624 49 23, stroken55@bredband.net eller till Gunilla Persson 070-288 47 44,gunilla.persson@one.se

Årsmöte 2016-04-11

2016-05-24

Årsmötet 2016 hölls på Mötesplatsen Prästgatan 58 med 38 medlemmar.

Efter årsmötesförhandlingen fick vi information av konsulent Hans Sandberg från Strokeförbundet och Harriet Jorderud pratade om patientnämden

Ordförande Jan avtackade Elisabeth och Berit efter lång trogentjänst, 12år i styrelsen.

De har varit med från början när föreningen startade.

Garagetbandet underhöll med musiken.

Dessa blev valda på årsmötet:

Valberedning: Anders Turèn,Bengt Nilsson, Lars Eriksson

Ordföarande Jan Christer Johansson 1 år

Kassör Marita Westlund 1 år

Sekreterae Bengt Abrahamsson

Ledamöter Gunilla Persson, Kent Staaf, Märet Johansson, Jan Wrang, Ingrid Sandqvist,

Ersättare till styrelsen Thomas Johansson, Robert Lundström

Revisorer; Jan Pettersson, Anders Nejde, ersättare Eva Kjellander

Ombud och ersättare  till förbundskongressen Jan Christer Johansson + en som väljs av styrelsen.

ars

ars1

LÄS MER