STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Arkivet

Infoblad 6

2017-12-11

Hej! Här kommer ännu ett infoblad. I detta tar vi upp:
 Tryckfelsnisse i ”Livet efter stroke”.
 Julöppettider på kansliet
 Strokedagen 8 maj 2018, Informationsbrev 1
 Strokedagsinformation
 Snart dags för årsmöte!
 AU och styrelsemöte i november
 Nya riktlinjer för föreningsstöd
 Nytt informationsmaterial, Stroke och sen

LÄS MER

Vi välkomnar #metoo

2017-11-29

Funktionsrätt Sverige välkomnar #metoo-kampanjen och dess sprängkraft som inneburit att tystnaden kring mäns övergrepp mot kvinnor brutits.

Vi hoppas att alla de vittnesmål som kommit fram innebär att vi får se ett slut på en kultur där män på olika arenor i samhället oemotsagda kunnat ta sig rätten att närma sig kvinnor på ett kränkande eller våldsamt sätt.

Vår ordförande Lars Ohly har också figurerat i sammanhanget. Han har polisanmälts av en kvinna, men polisanmälan har lagts ned. Lars Ohly berättar själv om händelsen i en artikel i Svenska Dagbladet.

Idag den 23 november har vi, Funktionsrätt Sveriges styrelse diskuterat frågan och hur vi ska förhålla oss till det som hänt.

Detta sätter fokus på att vår egen rörelse inte är fri från vittnesmål om övergrepp och kränkningar och att vi måste fortsätta att lyfta upp och prata om sådana händelser. Vi inom Funktionsrätt Sverige tar frågan på mycket stort allvar och vi accepterar varken nu eller i framtiden att övergrepp eller kränkningar sker i vår organisation. Vi kommer heller aldrig att acceptera att våra företrädare uppträder eller närmar sig andra människor utan respekt. Grunden för allt vårt arbete är mänskliga rättigheter och vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi kommer att fortsätta att följa denna fråga i Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund.

Vårt viktiga arbete för allas funktionsrätt i samhället och för visionen om ett samhälle för alla fortsätter. Vi välkomnar alla andra goda krafter som vill samverka med oss i det arbetet.
Funktionsrätt Sveriges styrelse

Bästa hälsningar

Monica Klasén McGrath

Pressekreterare

LÄS MER

Funderingar inför styrelsemötet 4 december 2017

2016-07-19

Har ni frågor eller funderingar så hör av till:
Jan Christer Johansson 070-554 77 23
och Bo Sundström 070 – 696 74 07
eller skicka era funderingar i formuläret under läs mer.

LÄS MER

Från 8 november och under två veckor är det en kampanj om STROKE-Riksförbundet och Strokefonden i Expressen.

2017-11-07

Här kan följa kampanjen om Stroke. Läs Expressen från 8/11 och 2 veckor framåt

Kampanjen i Expressen

 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

2017-10-22

Karolinska Universitetssjukhuset: Ambulans direkt till Karolinska ska rädda fler hjärnceller.

Tiden fram till behandling är avgörande för den som fått en stroke. Från och med oktober införs en ny rutin. Länets ambulanser ska, efter samråd med Karolinskas strokejour, köra patienter med allvarlig stroke direkt till Karolinska.

Den första, och länge den enda, behandlingen av stroke var med läkemedel som kan lösa upp blodproppen i hjärnan. Men om proppen sitter i ett större kärl räcker det inte alltid. På Karolinska finns sedan 2005 ytterligare en metod; trombektomi. Då används en tunn slang för att nå fram till kärlet i hjärnan där proppen sitter. Via slangen kan neuroradiologen föra in ett instrument, ett litet nät, som fångar in proppen så att det blir möjligt att dra ut den.

–Ofta dröjer det innan de här patienterna kommer till oss. Praxis har hittills varit att ambulansen ska köra patienter med misstänkt stroke till närmaste sjukhus, säger Christina Sjöstrand, överläkare och patientflödeschef för strokeflödet.

I snitt tar det en och en halv timme innan de patienter som först skickas till andra sjukhus når fram till Karolinska. Tiden fram till dess att vi kan återskapa blodflödet i hjärnan betyder oerhört mycket. För patienten kan det handla om att slippa bli funktionsnedsatt för resten av livet. För varje timme som trombektomi kan påskyndas ökar andelen patienter som klarar sig själva i hemmet med 14 procent. Samtidigt som den nya riktlinjen börjar gälla, testas en ny metod som hjälper ambulanspersonalen att avgöra vilka patienter som med stor sannolikhet har propp i ett stort kärl. Testet har utvecklats på Neurologkliniken på Karolinska.

Förutom att det blir ett snabbare omhändertagande av patienter med förmodad stor stroke där proppen eventuellt kan dras ut så innebär det också ett förbättrat omhändertagande av strokepatienter även med måttliga symptom. Ambulansen kommer att kunna kontakta samtliga akutsjukhus i hela regionen per telefon och förannonsera att man är på väg in med en patient. Därmed kan strokepatienter även med mildare symptom också handläggas snabbt och även fortsättningsvis få propplösande behandling i form av dropp på samtliga akutsjukhus.

Bakgrund: 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. I Stockholms län drabbas varje år 4000–5000 personer. De nya riktlinjerna Prehospital triagering av patienter med stroke finns på Vårdgivarguiden under ”Behandlingsstöd”. Läs mer om trombektomi; http://www.kmagasin.se/artikel/bevisat-bast-mot-stroke/

Kim Sjölund
Presschef

LÄS MER

Infoblad 5

2017-10-22

Här kommer ännu ett infoblad. I detta tar vi upp:

  • Dubbelt så bra rekryteringskampanj
  • Förtydligande om hur många som drabbas av stroke
  • STROKE-Riksförbundet syns återigen i media!
  • Än finns det pengar att söka!
LÄS MER

Här kommer en artikel om en studie om könsskillnader och stroke

2017-10-07

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, är en av forskarna bakom artikeln. Hon konstaterar att skillnaderna mellan könen när det gäller stroke inte är lika uttalade i Sverige.
Artikeln

Mera läsning.
På länken under kan ni läsa om att socker i olika drycker och särskilt sötningsmedel inte är bra för hjärnan och strokerisk.
Socker

 

Kaffekoppen

2016-05-25

Observera ny plats !
Kaffekoppen fortsätter i höst, vi umgås och pratar över en kopp kaffe på Mötesplats, Prästgatan 58,
Tisdagar i varje jämn vecka kl 14,00  from tisdag 17/10.

Du behöver inte göra någon anmälan. Var och en betalar sitt eget kaffebröd och kaffe.
Robert Lundström kommer för det mesta att vara med. Delar av styrelsen kommer att försöka vara där
Frågor? Ring Robert 070-530 60 47

STROKE-Riksförbundets yttrande över remissversionen av Nationella riktlinjer – Vård vid stroke, stöd för styrning och ledning.

2017-10-05

STROKE Länsföreningen hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till våra kommande aktiviteter.

2017-06-24

Följande aktiviteter är planerade under hösten 2017.

Här