STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Arkivet

Aktiviter

2018-07-06

Följande aktiviteter är planerade under
Hösten 2018. Aktiviteter

Regeringen ser över bilstödet till personer med funktionsnedsättning

2018-07-05

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att se hur lagstiftningen om bilstöd till personer med funktionsnedsättning fungerar och hur stödet kan förbättras. Trafikverket och Försäkringskassan får också i uppdrag att se över handläggningen av stödet.

Bilstödet är ett bidrag för personer med funktionsnedsättning som behöver köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov, på grund av svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel.

Den nya bilstödslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Syftet var bland annat att förbättra stödet till dem med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil och bättre gynna dem med mest omfattande anpassningsbehov.

– Bilstödet är viktigt för att främja delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. När vi förändrade bilstödet var syftet att det skulle bli bättre och att personer med låga inkomster skulle få mer stöd, säger Lena Hallengren.

– Nu har vi fått tydliga signaler från brukarrörelsen om att det inte fungerar som vi tänkt och tvärtom har det blivit dyrare för många att skaffa bil. Jag är inte nöjd med det och därför ser vi över det, säger Lena Hallengren.

Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga inkomster, dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol, eller liknande hjälpmedel, samt för dem som har behov av särskild utrustning för att kunna använda bilen, exempelvis särskild teknik.

Försäkringskassan ska även lämna förslag på åtgärder om det behövs för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd.
Regeringen har också beslutat att inkludera automatisk öppning och stängning av skjutdörr i anordningar som berättigar bilstöd.

– Man kommer även fortsättningsvis få bidrag för automatisk växellåda och fjärrmanövrerad kupévärmare. Jag nämner just dessa då jag vet att det finns en oro kring att det inte skulle ingå i bilstödet men det behövs om man har en funktionsnedsättning och bilstöd, säger Lena Hallengren.

Försäkringskassan ska redovisas uppdraget till regeringen den första oktober 2018.

Regeringen har också gett Försäkringskassan och Trafikverket ett uppdrag att analysera vilka konsekvenser bilstödet fått för respektive myndighets administration. Detta ska rapporteras till regeringen 15 januari 2019.

LÄS MER

Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

2018-07-05

2018-06-15

Transportstyrelsen ska nu utvärdera simulatormetoden för personer med synfältsnedsättningar. Detta sedan det visat sig att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

Vi vet inte vad det beror på att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat simulatortestet. Om metoden behöver utvecklas eller om det kan vara andra orsaker, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Simulatortestet har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, på Transportstyrelsens uppdrag. Så länge utvärderingen pågår kommer det inte vara möjligt att testa sin körförmåga i simulatorn.

– Jag förstår att många kommer att bli besvikna. Men det kostar närmare 20 000 kronor att göra ett simulatortest och vi tycker inte det är rätt att låta enskilda betala för en körning innan vi vet utfallet av utvärderingen, säger Björn Renberg

Hittills i år har Transportstyrelsen fått cirka 200 ansökningar om medicinska undantag. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller glaukom.

Gäller nya ansökningar om undantag

Simulatormetoden har gjort det möjligt för personer med synfältsnedsättning att testa körförmågan och ansöka om medicinskt undantag för att få köra personbil, behörighet B. Drygt hundra personer som gjort simulatortestet har blivit beviljade undantag från de medicinska kraven. De berörs inte av utvärderingen.

– Vi anser fortfarande att det behövs ett körprov för personer med synfältsdefekter. Vi har ju nu inlett en översyn av våra föreskrifter som rör syn för att se vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bland annat synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten påverkas negativt, säger Björn Renberg.

Utvärderingen beräknas vara klar innan årsskiftet.

LÄS MER

Funktionsrätt Sverige

2018-06-05

Funktionsrätt Sverige träffar  Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Lena Hallensten när regeringen samlar mandatperiodens sista funktionshinderdelegation.

”Vi har stora förväntningar att få tydliga svar på de frågor vi ställt till statsråden, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. Det är det sista mötet under den här regeringens mandatperiod och vi ser fortfarande allvarliga luckor i regeringens politik som ligger på de här statsrådens bord.”

Länk till pressmeddelandet

På Kultur- och Tillgänglighetsdagen i Strömsund 5/5

2018-05-25
Kultur- och Tillgänglighetsdagen i Strömsund 5/5 deltog vi tillsammans med många andra patientföreningar.
Många passerade vårt utställningsbord. Inne i hembygdsgården bjöds det på mat från flera olika länder.
Läns strokeföreningen representerades av Jan Christer Johansson och Märet Johansson.
  

Nationella Strokedagen ​8 Maj

2018-05-25
På Nationella Strokedagen var vi på sjukhuset. Sjuksköterskor från Strokeavdelningen tog blodtrycket på många personer som besökte oss. Flera ur styrelsen var med på dagen.

 

Funktionsrätt Sverige

2018-05-25

Funktionsrätt Sverige är ett samarbete för 41 funktionsrättsförbund
som tillsammans representerar närmare 400 000 människor.

Kommittémotion med anledning av
prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till
personer med funktionsnedsättning.

Remissvar

PROVA PÅ BOULE

2018-02-12

Under våren kan våra medlemmar prova på att spela boule i Östersunds
Boulehall som ligger i gamla LT huset på Rådhusgatan, klot finns att låna
under provtillfället. Anmälan gör man till Kenth Staaf på tfn
070 646 71 60 eller kenth_staaf@hotmail.com

Infoblad 1-18

2018-01-31

Hej och god fortsättning på 2018. På förbundskansliet är det fullt upp, precis som det brukar den här tiden på året! Här kommer årets första infoblad. I detta tar jag upp:
 Medlemsstatistik
 Strokedagen 8 maj 2018, Informationsbrev 2
 Efterlyser årsmöteshandlingar
 ”Livet efter stroke” ersätts av ”Stroke och livet efter”

LÄS MER

Aktiviteter våren 2018

2017-12-18

Börja nya året med att aktivera er, ut och träffa folk.

Följande aktiviteter är planerade under våren – 18.

Anmälan under läs mer knappen

LÄS MER