STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Arkivet

STÖDGRUPPSVERKSAMHET I STROKE-RIKSFÖRBUNDET 2018

2018-04-06

IVO

2018-03-30

IVO arrangerade den 15 mars ett webbinarium om den politiska styrningen och hur den
påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får.
webbinarium

Återkoppling remissvar Nationella Riktlinjer

Slutversion av Nationella Riktlinjer

Pressmeddelande från Socialdepartementet

2018-03-17

Regeringen vill modernisera stöden till personer med funktionsnedsättning.

Läs

Ny lag

2018-03-16

Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 15 maj 2018!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 28 maj 2018.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Socialdepartementet har utrett en obligatorisk funktion som rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till behövliga lag- och förordningsändringar. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

PROVA PÅ BOULE

2018-02-12

Under våren kan våra medlemmar prova på att spela boule i Östersunds
Boulehall som ligger i gamla LT huset på Rådhusgatan, klot finns att låna
under provtillfället. Anmälan gör man till Kenth Staaf på tfn
070 646 71 60 eller kenth_staaf@hotmail.com

SKIDÅKNING

2018-02-12

Alla i föreningen som vill träna längdskidåkning kan ringa Thomas Johansson
på tfn 076 817 06 18 eller chevyrods57@gmail.com och få info om
upplägget av träningen.

Infoblad 1-18

2018-01-31

Hej och god fortsättning på 2018. På förbundskansliet är det fullt upp, precis som det brukar den här tiden på året! Här kommer årets första infoblad. I detta tar jag upp:
 Medlemsstatistik
 Strokedagen 8 maj 2018, Informationsbrev 2
 Efterlyser årsmöteshandlingar
 ”Livet efter stroke” ersätts av ”Stroke och livet efter”

LÄS MER

Aktiviteter våren 2018

2017-12-18

Börja nya året med att aktivera er, ut och träffa folk.

Följande aktiviteter är planerade under våren – 18.

Anmälan under läs mer knappen

LÄS MER

Kaffekoppen

2016-05-25

Observera ny plats !
Kaffekoppen fortsätter i höst, vi umgås och pratar över en kopp kaffe på Mötesplats, Prästgatan 58,
Tisdagar i varje jämn vecka kl 14,00  from tisdag 17/10.

Du behöver inte göra någon anmälan. Var och en betalar sitt eget kaffebröd och kaffe.
Robert Lundström kommer för det mesta att vara med. Delar av styrelsen kommer att försöka vara där
Frågor? Ring Robert 070-530 60 47

Stroke mitt i Livet

2017-02-12

Stroke Mitt I Livet – SMIL – är en sluten grupp med medlemmar som på ett eller annat sätt är drabbade av stroke.
Gruppen drivs av STROKE-riksförbundet.
Här  i Östersund brukar vi träffas, fika och prata. Platsen får man som medlem i SMIL veta via facebook.

 

Vår grundfilosofi är positivt tänkande i syfte att ge livet en meningsfull fortsättning utifrån de förutsättningar man själv har.

Här utbyter vi tankar och idéer. Vi peppar varandra och tröstar om det behövs. Vi visar glädje över framsteg, och empati över bakslag. Men aldrig någonsin riktar vi anklagelser mot varandra eller utsätter andra medlemmar för personangrepp. Sunt förnuft är en bra ledstjärna. Vi fem administratörer förbehåller oss rätten att rensa i kommentarsfältet, utdela varningar, och i värsta fall stänga av personer från gruppen om det skulle anses nödvändigt.

Vi skriver inga partipolitiska inlägg eller inlägg med uppenbara syften att torgföra åsikter knutna till en viss politisk åskådning. Om detta ändå sker kommer inlägget att tas bort och ansvarig gruppmedlem kontaktas. Detta är ett forum för personliga upplevelser där vi delar med oss av egna erfarenheter, positiva som negativa, av strokevården och den efterföljande rehabiliteringen, samt kontakter med exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Sunt förnuft är en bra ledstjärna även i detta sammanhang.

Och du, kom ihåg att det inte är tillåtet med marknadsföring i kommersiellt syfte. Vi gör inte reklam för evenemang och aktiviteter för egen vinning, men vi vill gärna läsa om arrangemang med 90-konto för välgörande ändamål, där behållningen oavkortat går till forskning om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Misstänker vi att någon har ett kommersiellt syfte med att bli medlem i gruppen förbehåller vi oss rätten att pm:a (facebook-maila) personen ifråga med information och frågor innan vi släpper in honom eller henne i gruppen. Detta kan även ske om vi misstänker att en person som redan är medlem har andra syften än vad som tidigare har framkommit.

Har du frågor kring SMIL eller funderar du på att lösa medlemskap i STROKE-Riksförbundet, vänligen besök vår hemsida www.strokeforbundet.se, eller kontakta info@strokeforbundet.se

Om du redan har bestämt dig för att bli medlem, vänligen klicka på länken nedan så kommer du direkt till vår ”Bli medlem”-sida:
http://www.strokeforbundet.org/show.asp?si=445&go=Bli+medlem

LÄS MER