STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Välkommen till oss!

STROKE Länsföreningen Jämtland/Härjedalenbildades 2004 och har ca 200 medlemmar från hela Jämtland/Härjedalen. 2008 bildades en lokalförening STROKE – föreningen Östjämtland med ca 50 medlemmar från Ragunda och Bräcke kommuner. På den här webbsidan kan du läsa om vad som händer i Länsföreningen – aktiviteter, möten m.m.

De som fått stroke, har närstående, är vårdpersonal, jobbar på vårdavdelningar, är intresserade – alla kan bli medlemmar! Vill du vara medlem i någon av föreningarna i din närhet- STROKE Länsföreningen J/H eller STROKE Lokalföreningen Östjämtland.

Medlemsskapet innebär att du blir medlem i förbundet, men också i den strokeförening som ligger närmast din bostadsort. Du får delta i föreningens olika aktiviteter som riktar sig  just till de som fått stroke och närstående.

När du blir medlem får du ett välkomstpaket innehållande ett exemplar av alla våra informationsskrifter. Du får rabatt på våra filmer och böcker. Dessutom får du vår medlemstidning Stroke-Kontakt som kommer ut med fyra nummer per år

I föreningarna möter du andra som vet vad det handlar om, du behöver inte förklara dig, utan här kan ni träffas och tala om saker som känns angelägna eller kanske bara för att ta en kopp kaffe tillsammans.

Varje förening har olika aktiviteter. Det kan vara föredrag, informationskvällar, gymnastikgrupper, vattengympa, samtalsgrupper, anhöriggrupper, studiecirklar, resor och utflykter plus mycket mer. Den som vill kan också vara aktiv i föreningsarbetet och vara med och arbeta lokalt med de frågor som rör de som fått stroke och deras närstående.

Bli medlem du också! Vi behöver dig!  Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för de som har fått stroke och deras närstående. Och vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering.

Styrelsen

Jan Christer Johansson, Ordförande
Tel 070-554 77 23
Kåre Karlsson, Kassör
Tel: 070 - 685 44 92
Bo Sundström Sekreterare
Tel: 070 - 696 74 07
Märet Johansson Ledamot, Studieorganisatör
Tel: 070-623 70 24
Kenth Staaf, Ledamot, Aktivitetsansvarig
Tel: 070-646 71 60
Jan Wrang Ledamot. hemsidan
Tel: 073-811 38 98
Robert Lundström, Ledamot
Tel: 070-530 60 47
Namn
Tel:
Susann Granlöf Ersättare
Tel: 070-604 79 90

Övriga

namn
Tel:

Övriga

Namn valberedningen
Tel:

Övriga

Namn, Valberedning
Tel:

Övriga

Namn, Valberedning
Tel: